Дигитална рентгенова диагностикаРентгеновата лаборатория на медицински център „Св.Иван Рилски” в Габрово е открита през 2014г. и предоставя широк спектър от висококачествени услуги за образна диагностика.

Лабораторията е оборудвана с графичен рентгенов комплекс GXR-40S, който е последно поколение система за графични изследвания с високочестотен микропроцесорен рентгенов генератор,осигуряващ прецизно заснемане при много късо експонационно време т.е. при минимално облъчване на пациента. Рентгеновият комплекс разполага и с дигитализираща CR (Computed Radiography ) подсистема за конвертиране на рентгеновите изображения в цифров формат, при която чрез високо чувствителни фосфорни плаки рязко е намалена лъчевата доза на пациента и персонала.

Рентгеновият апарат GXR-40S позволява изследвания на пациенти както в изправено, така и в легнало положение. Оборудването предоставя възможност за следните рентгенографии:
- Раменен пояс и горни крайници
- Таз и долни крайници
- Гръбначен стълб
- Гръден кош,бял дроб и корем
- Череп

Чрез допълнителна работна станция към CR системата ,за удобство на лекарите, цифровите изображения могат да се разглеждат и обработват в специализиран софтуер със следните основни функции:
- Автоматични настройки за яркост и контраст за целия избран образ
- Изобразяване на тъкани с различна плътност ( за целия диапазон от меки и твърди тъкани )
- Увеличаване и намаляване на яркост и контраст
- Увеличаване на образа
- Обръщане на вертикала и хоризонтала
- Работа по автоматичен или ръчно зададен протокол и параметри
- Автоматично и ръчно изпращане на образите във формат DICOM 3.0 до определени работни станции
- Възможност за автоматични корекции при работа
- Ротация на образа
- Печат върху плака или хартия в зависимост от наличния принтер

Софтуерът за преглед и работа с цифровите изображения се предоставя безплатно заедно с направените изследвания (записан на CD ) или отделно,при поискване от лекар.