Медицински център “Св. Иван Рилски” е здравно заведение за доболнична специализирана медицинска помощ. В центъра работят специалисти, на които водещ принцип е качеството на предлаганите услуги. Функционират специализирани кабинети по:
 
- кардиология
- вътрешни болести
- гастроентерология
- хирургия
- неврология
- акушерство и гинекология
- ортопедия
- функционална диагностика
- ендокринология
- детски болести
- офталмология
- УНГ
- Кабинет по образна диагностика
- Лабораторна диагностика
- Урология